برداشت گیاهان دارویی و خوراکی از مراتع جنوب کرمان ممنوع شد

به گزارش فت فتو کرمان، حمزه احمدی،  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: بدلیل کاهش نزولات آسمانی طی سال گذشته و نبود بارندگی در چند هفته اخیر و عدم رشد کافی گیاهان در صورت برداشت دچار اسیب جدی می شوند، اجازه برداشت گونه‌های گیاهان دارویی از مراتع جنوب کرمان داده نخواهد شد. مدیرکل […]

به گزارش فت فتو کرمان، حمزه احمدی،  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: بدلیل کاهش نزولات آسمانی طی سال گذشته و نبود بارندگی در چند هفته اخیر و عدم رشد کافی گیاهان در صورت برداشت دچار اسیب جدی می شوند، اجازه برداشت گونه‌های گیاهان دارویی از مراتع جنوب کرمان داده نخواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان خاطرنشان کرد: تنوع اقلیمی در این منطقه فت فتوب شده است جنوب کرمان محلی برای رویش صدها گونه گیاهی باشد که نقش مهمی در کمک به معیشت مردم منطقه دارد.

 احمدی با تاکید بر اینکه بر اساس نظرات فنی و کارشناسی هرگونه برداشت با شرایط فت فتوود فت فتوب عدم زاد آوری در گیاه می شود افزود: پس از بررسی وضعیت رویش گیاهان و شرایط اکولوژیکی آنها و به منظور حفظ و تقویت پوشش گیاهی سطح مراتع مقرر شد از هرگونه برداشت تحت عناوین یادشده از سطح مراتع جنوب کرمان جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان بصورت شبانه روزی در حال گشت‌زنی در عرصه های ملی بوده و در صورت مشاهده برداشت غیر مجاز گیاهان دارویی و خوراکی با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ضمن اشاره به اینکه دامداران، عشایر و حاشیه نشینان جنگل ذینفعان اصلی از مراتع و جنگل ها هستند خواستار همکاری لازم آنها با مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان شد و گفت: مردم هر گونه برداشت غیرقانونی و تصرف اراضی ملی را به شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع اعلام کنند تا ضمن برخورد قاطع و قانونی با متخلفین، از ورود خسارت های جبران ناپذیر به عرصه های جنگلی و مرتعی منطقه جلوگیری شود.

وی همچنین در پایان تاکید کرد: این ممنوعیت برداشت در سطح مراتع است و برداشت محصولات فرعی جنگلی منجمله بنه و‌ بادام کوهی تابع ضوابط خاص خود خواهد بو

 منبع:مــوج
? برداشت گیاهان دارویی و خوراکی از مراتع جنوب کرمان ممنوع شد