برخورد زشت و زننده کارمند بانک با ارباب رجوع قابل توجیه و اغماض نیست

رئیس حوزه قضایی کشکوئیه رفسنجان گفت: کارمندان موظف هستند تا جایی که ممکن است وظیفه خود را در قبال مردم حتی خارج از وقت انجام دهند. به گزارش خبرنگار فت فتو، اویس ریاحی، گفت: برخورد زشت و زننده کارمند بانک با یکی از مشتریان که در نزدیکی ساعت پایان کار بانک مراجعه کرده بود قابل […]

رئیس حوزه قضایی کشکوئیه رفسنجان گفت: کارمندان موظف هستند تا جایی که ممکن است وظیفه خود را در قبال مردم حتی خارج از وقت انجام دهند.


به گزارش خبرنگار فت فتو، اویس ریاحی، گفت: برخورد زشت و زننده کارمند بانک با یکی از مشتریان که در نزدیکی ساعت پایان کار بانک مراجعه کرده بود قابل توجیه و اغماض نیست.


وی افزود: در صورت لزوم اخبار تکمیلی به اطلاع عموم خواهد رسید، ولی آنچه مهم است برخورد زشت و زننده کارمند بانک با ارباب رجوع بوده که قابل توجیه و اغماض نیست.


رئیس حوزه قضایی کشکوئیه رفسنجان افزود: کارمندان موظف هستند تا جایی که ممکن است وظیفه خود را در قبال مردم حتی خارج از وقت انجام دهند.


ریاحی با یادآوری بخشنامه رئیس قوه قضائیه در باب تکریم ارباب رجوع و اهمال کارکنان و مدیران در انجام وظیفه خود گفت: قبلا هم در عمل ثابت کرده ایم که در مقابل حق مردم گذشت نداریم و در مقابل هر مسئولی که در انجام وظایفش مرتکب جرمی شود برخورد کرده ایم. مطمئن باشید این بار هم با هر شخصی در هر منصبی که در این موضوع کوتاهی کرده باشد برخورد قانونی خواهد شد.


انتهای پیام/منبع:ایـلنا
? برخورد زشت و زننده کارمند بانک با ارباب رجوع قابل توجیه و اغماض نیست