باید اجازه بدهیم مردم حرف بزنند

مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع هواداران خود در ورزشگاه حیدرنیا: وقتی شما را می‌بینیم وحشت به جانم می‌افتد که نکند وقتی به قدرت رسیدم شما را ناامید کنم. باید اجازه بدهیم مردم حرف بزنند، نمی شود مملکت را با یک دسته و گروه اداره کرد. قول می دهم […]مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع هواداران خود در ورزشگاه حیدرنیا:

وقتی شما را می‌بینیم وحشت به جانم می‌افتد که نکند وقتی به قدرت رسیدم شما را ناامید کنم.

باید اجازه بدهیم مردم حرف بزنند، نمی شود مملکت را با یک دسته و گروه اداره کرد.

قول می دهم تا زمانی که زنده هستم از حقوق مردم ایران با قدرت دفاع کنم من نه وابسته پول هستم نه پست نه قدرت.


باید اجازه بدهیم مردم حرف بزنند

منبع: بــرنا
? باید اجازه بدهیم مردم حرف بزنند