بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تکواندو

کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان ،عصر امروز از اردوی تیم ملی تکواندو بازدید کرد. بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تکواندو منبع: بــرنا ? بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تکواندوکیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان ،عصر امروز از اردوی تیم ملی تکواندو بازدید کرد.


بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تکواندو

منبع: بــرنا
? بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تکواندو