بازدید دانشجویان دانشکده شهید چمران کرمان از مجتمع صنعتی مس شهربابک

دانشجویان دانشکده شهید چمران کرمان در قالب اردوی راهیان پیشرفت از مجتمع صنعتی مس شهربابک بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری بسیج، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان کرمان، ۳۳ نفر از دانشجویان دانشکده شهید چمران کرمان در قالب اردوی راهیان پیشرفت از معدن و مجتمع صنعتی مس شهربابک بازدید کردند.دانشجویان با بازدید […]

دانشجویان دانشکده شهید چمران کرمان در قالب اردوی راهیان پیشرفت از مجتمع صنعتی مس شهربابک بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری بسیج، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان کرمان، ۳۳ نفر از دانشجویان دانشکده شهید چمران کرمان در قالب اردوی راهیان پیشرفت از معدن و مجتمع صنعتی مس شهربابک بازدید کردند.
دانشجویان با بازدید از معدن و بخش‌های صنعتی مجتمع مس شهربابک با نحوه فعالیت‌های معدنی و صنعتی این مجتمع و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنعت مس آشنا شدند.
تبیین دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف و آشنایی دانشجویان با پیشرفت‌های کشور، هدف بسیج دانشجویی از برگزاری اردو‌های راهیان پیشرفت است.
بازدید دانشجویان دانشکده شهید چمران کرمان از مجتمع صنعتی مس شهربابک

منبع: خــبرگزاری بســیج
? بازدید دانشجویان دانشکده شهید چمران کرمان از مجتمع صنعتی مس شهربابک