بازدیدفرمانده سپاه کرمان از مرکز واکسیناسیون شهید لنگری زاده

امروزسردار حسین معروفی فرمانده سپاه استان کرمان با حضور در مرکز واکسیناسیون شهید لنگری زاده از روند اجرای واکسیناسیون بازدید به عمل آورد. به گزارش فت فتو، امروز سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثارالله استان به همراه دکتر رشیدی رئیس علوم پزشکی کرمان از مرکز واکسیناسیون شهید لنگری زاده  و روند اجرای واکسیناسیون بازدید به عمل آوردند. […]

امروزسردار حسین معروفی فرمانده سپاه استان کرمان با حضور در مرکز واکسیناسیون شهید لنگری زاده از روند اجرای واکسیناسیون بازدید به عمل آورد.

به گزارش فت فتو، امروز سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثارالله استان به همراه دکتر رشیدی رئیس علوم پزشکی کرمان از مرکز واکسیناسیون شهید لنگری زاده  و روند اجرای واکسیناسیون بازدید به عمل آوردند.انتهای پیام/طالبی پور
 منبع:آرمان
? بازدیدفرمانده سپاه کرمان از مرکز واکسیناسیون شهید لنگری زاده