بازخوانی سرود حسرت زیارت توسط نوجوانان ده زیار

کرمان_درآستانه برگزاری یازدهمین سوگواره ملی تعزیه ده زیارنوجوانان گروه سرود هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) ضمن کمک در فضاسازی محل برگزاری سوگواره اقدام به بازخوانی سرود”حسرت زیارت” کردند دریافت ۱۸۵ MB کد خبر ۶۱۲۲۹۰۱ بازخوانی سرود حسرت زیارت توسط نوجوانان ده زیار منبع: مــهر ? بازخوانی سرود حسرت زیارت توسط نوجوانان ده زیارکرمان_درآستانه برگزاری یازدهمین سوگواره ملی تعزیه ده زیارنوجوانان گروه سرود هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) ضمن کمک در فضاسازی محل برگزاری سوگواره اقدام به بازخوانی سرود”حسرت زیارت” کردند


دریافت
۱۸۵ MB

کد خبر ۶۱۲۲۹۰۱


بازخوانی سرود حسرت زیارت توسط نوجوانان ده زیار

منبع: مــهر
? بازخوانی سرود حسرت زیارت توسط نوجوانان ده زیار