بازار نرماشیر تعطیل شد

با توجه به تعطیلی سراسری ستاد کرونا بازار نرماشیر تعطیل شد. به گزارش “فت فتو”  امروز ۲۶ مرداد و دومین روز از اعمال محدودیت های کرونایی و همکاری جدی بازاریان و صنوف شهرستان نرماشیر با ستاد کرونا بازار این شهرستان را تعطیل کرد. انتهای پیام/برجی   منبع:آرمان ? بازار نرماشیر تعطیل شد

با توجه به تعطیلی سراسری ستاد کرونا بازار نرماشیر تعطیل شد.

به گزارش “فت فتو”  امروز ۲۶ مرداد و دومین روز از اعمال محدودیت های کرونایی و همکاری جدی بازاریان و صنوف شهرستان نرماشیر با ستاد کرونا بازار این شهرستان را تعطیل کرد.

انتهای پیام/برجی

 منبع:آرمان
? بازار نرماشیر تعطیل شد