بازارهای صادراتی نفت و گاز در دولت سیزدهم توسعه پیدا کرد

فریدون عباسی مسئول کمیته انرژی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی نذیر کرمان، در مورد مبانی نظری و سیاست‌های دولت سیزدهم اظهار داشت: مبانی نظری دولت‌های قبلی با دولت سیزدهم متفاوت بوده، نمی‌گوییم که سوء نیتی در کار بوده، اما نظریه‌های آنها متفاوت بودند. مسئول کمیته انرژی ستاد انتخاباتی جلیلی افزود: برای […]فریدون عباسی مسئول کمیته انرژی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی نذیر کرمان، در مورد مبانی نظری و سیاست‌های دولت سیزدهم اظهار داشت: مبانی نظری دولت‌های قبلی با دولت سیزدهم متفاوت بوده، نمی‌گوییم که سوء نیتی در کار بوده، اما نظریه‌های آنها متفاوت بودند.

مسئول کمیته انرژی ستاد انتخاباتی جلیلی افزود: برای مثال، برخی از آنها معتقد بودند که با تکیه بر برق می‌توان تمام مشکلات را حل کرد. همچنین، جهان را به چند کشور محدود می‌دیدند و توجهی به بازار‌های بزرگ مانند چین و هند نداشتند.

عباسی با تاکید بر اینکه دولت‌های قبلی توجه کافی به کشور‌های آسیایی نداشتند گفت: چین و هند با جمعیت زیادشان می‌توانند بازار‌های خوبی برای ما باشند حتی هند که قرابت فرهنگی زیادی با ما دارد و نوع مصرف مشابهی داریم، می‌تواند بازار مناسبی باشد. اما این فرصت‌ها نادیده گرفته شدند و به جای آن، تمرکز بر چند کشور محدود و غربی بود.

عباسی درباره سیاست‌های دولت شهید جمهور خاطر نشان کرد: سیاست دولت سیزدهم بها دادن به کشور‌های همسایه و بازار‌های بزرگ آسیایی بود. این سیاست در دستور کار دولت سایه و کارگروه‌هایش نیز بوده و به طور جدی دنبال خواهد شد.

وی در پایان گفت: ما تعامل با تمام جهان را، به جز رژیم صهیونیستی، در دستور کار داریم و قصد داریم به صورت جهادی در ارتباطات کار کنیم.

انتهای پیام/


بازارهای صادراتی نفت و گاز در دولت سیزدهم توسعه پیدا کرد

منبع: بــرنا
? بازارهای صادراتی نفت و گاز در دولت سیزدهم توسعه پیدا کرد