اگر دارو سر وقت مصرف نشود چه می‌شود؟

یک داروساز، در مورد اهمیت مصرف دارو طبق دوزهایی که تجویز شده است، توضیحاتی داد. اگر دارو سر وقت مصرف نشود چه می‌شود؟ منبع: بــرنا ? اگر دارو سر وقت مصرف نشود چه می‌شود؟


یک داروساز، در مورد اهمیت مصرف دارو طبق دوزهایی که تجویز شده است، توضیحاتی داد.
اگر دارو سر وقت مصرف نشود چه می‌شود؟

منبع: بــرنا
? اگر دارو سر وقت مصرف نشود چه می‌شود؟