انهدام ۶۰ خودروی زرهی اسرائیل در ۳ روز گذشته؛ ۱۰ نفربر منهدم شد

سخنگوی گردان‌های القسام از انهدام ۶۰ خودروی زرهی رژیم صهیونیستی در ۳ روز گذشته خبر داد. انهدام ۶۰ خودروی زرهی اسرائیل در ۳ روز گذشته؛ ۱۰ نفربر منهدم شد منبع: بــرنا ? انهدام ۶۰ خودروی زرهی اسرائیل در ۳ روز گذشته؛ ۱۰ نفربر منهدم شد


سخنگوی گردان‌های القسام از انهدام ۶۰ خودروی زرهی رژیم صهیونیستی در ۳ روز گذشته خبر داد.
انهدام ۶۰ خودروی زرهی اسرائیل در ۳ روز گذشته؛ ۱۰ نفربر منهدم شد

منبع: بــرنا
? انهدام ۶۰ خودروی زرهی اسرائیل در ۳ روز گذشته؛ ۱۰ نفربر منهدم شد