امنیت صنوف در گرو ممانعت از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز است

کرمان – فت فتو – رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: اصناف با ممانعت از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای صنفی، سهم بزرگی در برقراری امنیت صنوف دارند. به گزارش روز شنبه فت فتو و به نقل از پایگاه خبری پلیس کرمان، سرهنگ “احمد شمس الدینی” افزود: هرچند حضور […]

کرمان – فت فتو – رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: اصناف با ممانعت از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای صنفی، سهم بزرگی در برقراری امنیت صنوف دارند.

به گزارش روز شنبه فت فتو و به نقل از پایگاه خبری پلیس کرمان، سرهنگ “احمد شمس الدینی” افزود: هرچند حضور نیروی کار خارجی در کشور ما مانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری اجتناب ناپذیر است اما برای بکارگیری این افراد در مشاغل مختلف قوانین و مقرراتی وضع شده تا نیروی کار داخلی نیز دچار خسران و زیان نشود.

وی بیان داشت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و بنا به قوانین و مقررات مرتبط با حضور اتباع بیگانه، واحدهای صنفی باید از بکارگیری اتباع بیگانه و غیرمجاز بدون پروانه کار، در مشاغل مختلف خودداری کنند زیرا رعایت نکردن این قوانین موجب بروز مسائلی در حوزه بکارگیری نیروی کار ایرانی، وارد شدن زیان به کارفرمایان، بیکاری کارگران ایرانی و مسائلی از این دست می شود که خود زمینه ساز آسیب های بزرگتری خواهد بود.

سرهنگ” شمس الدینی”  با بیان اینکه بکارگیری اتباع بیگانه در واحد صنفی ممنوع است؛ مگر با داشتن کارت اقامت و کار تصریح کرد: فعالیت اتباع بیگانه در واحدهای صنفی باید حتما در حضور متصدی و یا مباشر انجام شود که در غیر اینصورت در صورت مشاهده با متصدی واحد صنفی برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا بازدیدهایی در حال انجام است و واحدهای صنفی در راستای بکار نگرفتن اتباع غیرمجاز همکاری بسیار خوبی با اداره نظارت بر اماکن عمومی دارند یادآور شد: در صورت مشاهده بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز در واحد صنفیف اتباع بیگانه از کشور ترد می شوند و با متصدی واحد صنفی برخورد خواهد شد.منبع:ایرنـا
? امنیت صنوف در گرو ممانعت از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز است