امنیت بستری برای پیشرفت کشور است

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع پاسداران نیروی زمینی کرمان، امنیت را بستری برای پیشرفت کشور در همه امور خواند. رد شدن از آگهی (۵) اطلاعات بیشتر رد شدن از آگهی (۵) اطلاعات بیشتر رد شدن از آگهی (۵) اطلاعات بیشتر امنیت بستری برای پیشرفت کشور است منبع: فــارس ? امنیت بستری […]

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع پاسداران نیروی زمینی کرمان، امنیت را بستری برای پیشرفت کشور در همه امور خواند.رد شدن از آگهی
(۵)

اطلاعات بیشتررد شدن از آگهی
(۵)

اطلاعات بیشتررد شدن از آگهی
(۵)

اطلاعات بیشتر
امنیت بستری برای پیشرفت کشور است

منبع: فــارس
? امنیت بستری برای پیشرفت کشور است