افتتاح بیش از ۲۶ هزار مسکن در استان تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی نذیر کرمان، مراسم افتتاح ۳۰۴۹ واحد نهضت ملی مسکن، افتتاح بوستان‌های صبا و بهار، کتابخانه ملک الشعرای بهار و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین کلنگ زنی یک باب مسجد در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع، کلنگ زنی یک باب ساختمان پلیس فتا در زمینی به مساحت۱۸۰۰ متر مربع، کلنگ […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی نذیر کرمان، مراسم افتتاح ۳۰۴۹ واحد نهضت ملی مسکن، افتتاح بوستان‌های صبا و بهار، کتابخانه ملک الشعرای بهار و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین کلنگ زنی یک باب مسجد در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع، کلنگ زنی یک باب ساختمان پلیس فتا در زمینی به مساحت۱۸۰۰ متر مربع، کلنگ زنی دوباب مدرسه در زمینی به مساحت ۳۱۰۰ و۳۱۵۰ متر مربع در شهر پرند با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، سعید غفوری رئیس هیئت مدیره و سرپرست شهر‌های جدید در شهر جدید پرند برگزار شد.

به گفته بذرپاش تاکنون از ۴ میلیون واحد مسکونی در تعهد دولت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی وارد فرآیند ساخت شده است که بیش از ۵۵۰ هزار واحد نیز در دولت سیزدهم تاکنون تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

همچنین در این دولت از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده بیش از ۱۳۷ هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده و روند تکمیل واحد‌ها ادامه دارد.

انتهای پیام/
افتتاح بیش از ۲۶ هزار مسکن در استان تهران

اخبار کرمان
اخبار کرمان و شهرستان ها

منبع:آنـــا
? افتتاح بیش از ۲۶ هزار مسکن در استان تهران