اعلایی: اعتماد مردم قزوین نسبت به اوقاف در سال های اخیر افزایش یافته است   

استاندار قزوین گفت: در چند سال اخیر اعتماد مردم قزوین نسبت به اوقاف به دلیل رویکرد حل مسئله این سازمان و حل مشکلات در برخی مناطق، افزایش پیدا کرده است . اعلایی: اعتماد مردم قزوین نسبت به اوقاف در سال های اخیر افزایش یافته است    منبع: بــرنا ? اعلایی: اعتماد مردم قزوین نسبت به […]


استاندار قزوین گفت: در چند سال اخیر اعتماد مردم قزوین نسبت به اوقاف به دلیل رویکرد حل مسئله این سازمان و حل مشکلات در برخی مناطق، افزایش پیدا کرده است .
اعلایی: اعتماد مردم قزوین نسبت به اوقاف در سال های اخیر افزایش یافته است 
 

منبع: بــرنا
? اعلایی: اعتماد مردم قزوین نسبت به اوقاف در سال های اخیر افزایش یافته است