اصلاح نظام اقتصادی و تغییر در رویکردها مستلزم برنامه‌ پنج ساله است

منصور الهی گفت: ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد مستلزم تغییر رویکردها و اصلاح نظام اقتصادی در بلندمدت باید مد نظر قرار گیرد؛ اما در کوتاه‌ مدت نیز نکات امید آفرین فراوانی وجود دارند که قطعاً می‌تواند کشور را برای نیل به اهداف عالی اقتصادی، امیدوار و آماده سازد.     منصور الهی در گفتگو با […]

منصور الهی گفت: ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد مستلزم تغییر رویکردها و اصلاح نظام اقتصادی در بلندمدت باید مد نظر قرار گیرد؛ اما در کوتاه‌ مدت نیز نکات امید آفرین فراوانی وجود دارند که قطعاً می‌تواند کشور را برای نیل به اهداف عالی اقتصادی، امیدوار و آماده سازد.     منصور الهی در گفتگو با اقطاع خبر؛ گفت: فصل انتخابات تمام شد و اینک ملت با امید به بهتر شدن اقتصاد، منتظر شروع دولت جدید و تحقق وعده‌ها است؛ اما سؤال اصلی این است که رئیس‌جمهور منتخب ملت، از کجا و چگونه باید شروع کند؟ این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه بدون تردید مهم‌ترین مسئله امروز کشور اقتصاد است و رئیس‌جمهور باید بیشتر توان خود را بر رفع این معضل متمرکز کند، عنوان کرد: اقتصاد فعلی از نظر کلی به دو شکل نظام اقتصادی و رویکردها قابل تقسیم است. وی بیان کرد: در نظام اقتصادی باید تحول در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیات، بانك، گمرك، نظام توزیع، ارزش‌گذارى پول ملى و بهره‌ورى، باید محورهای اصلی طرح تحول نظام اقتصادی باشد. الهی تصریح کرد: در عرصه رویکردها این مهم را باید دانست که امروز در هیچ زمینه از مشکلات کنونیِ اقتصادی، فاقد برنامه و منابع لازم نیستیم؛ در واقع عمده مشکلات در مدیریت اجرایی و نظامِ رویکردی حاکم بر آن مدیریت است. این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: به‌ هرجهت اصلاح نظام اقتصادی و تغییر در رویکردها مستلزم برنامه‌ای حداقل پنج ساله است؛ لذا نمی‌توان انتظار ایجاد تغییر فراگیر و بنیادین در کوتاه‌ مدت در حوزه اقتصاد داشت. وی با اشاره به اینکه در زمان کوتاه‌ مدت یک‌ساله، بزرگ‌ترین چالش دولت، کسری بودجه است، اظهار کرد: گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید از پایه پولی تأمین شود که حتی در بهترین شرایط نیز ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت قابل پوشش نخواهد بود؛ در نتیجه این امر به‌طورکلی آثار تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت. الهی ادامه داد: با این ‌وجود تمامی مشکلات پیش رو، دورنمای نزدیک نشان از روشن بودن امیدهاست؛ تولید واکسن کرونا، شکست نظام تحریم، افزایش فروش نفت و … همگی ازجمله مواردی است که اگر در کنار رفتارهای امیدآفرین قرار گیرند، می‌تواند جامعه را برای پذیرش تغییرات بنیادین آماده سازد. این کارشناس مسائل سیاسی در پایان خاطر نشان کرد: ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد مستلزم تغییر رویکردها و اصلاح نظام اقتصادی در بلندمدت باید مد نظر قرار گیرد؛ اما در کوتاه‌ مدت نیز نکات امید آفرین فراوانی وجود دارند که اگر در کنار رفتارهایی از جنس مبارزه با فساد، میان مردم بودن و …قرار بگیرد، قطعاً می‌تواند کشور را برای نیل به اهداف عالی اقتصادی، امیدوار و آماده سازد. انتهای پیام/م

اصلاح نظام اقتصادی و تغییر در رویکردها مستلزم برنامه‌ پنج ساله استمنبع:آرمان