استکبار جهانی از جهانی شدن مدل حکومت بر پایه دین به شدت هراس دارد

فرمانده سپاه ناحیه منوجان که در جمع بسیجیات حلقه های معرفتی شجره طیبه صالحین شرکت کرده بود گفت: استکبار جهانی از جهانی شدن حکومت بر پایه دین به عنوان یک مدل موفق ومناسب برای جامعه بشری به شدت هراس دارد برای مشاهده عکس در سایز بزرگ تر کلیک نمایید استکبار جهانی از جهانی شدن مدل […]

فرمانده سپاه ناحیه منوجان که در جمع بسیجیات حلقه های معرفتی شجره طیبه صالحین شرکت کرده بود گفت: استکبار جهانی از جهانی شدن حکومت بر پایه دین به عنوان یک مدل موفق ومناسب برای جامعه بشری به شدت هراس دارد

برای مشاهده عکس در سایز بزرگ تر کلیک نمایید
استکبار جهانی از جهانی شدن مدل حکومت بر پایه دین به شدت هراس دارد

منبع: خــبرگزاری بســیج
? استکبار جهانی از جهانی شدن مدل حکومت بر پایه دین به شدت هراس دارد