استقلال، پرسپولیس و ۱۲ باشگاه لیگ برتری جریمه شدند

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص باشگاه‌هایی که نسبت به فراهم کردن مدارک مجوز حرفه ای خود اقدام نکرده اند، صادر کرد. به گزارش فت فتو و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی پس از بررسی گزارش کمیته استیناف صدور مجوز باشگاهی در خصوص عملکرد باشگاه‌ها در رابطه با آئین نامه صدور […]

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص باشگاه‌هایی که نسبت به فراهم کردن مدارک مجوز حرفه ای خود اقدام نکرده اند، صادر کرد.

به گزارش فت فتو و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی پس از بررسی گزارش کمیته استیناف صدور مجوز باشگاهی در خصوص عملکرد باشگاه‌ها در رابطه با آئین نامه صدور مجوز حرفه‌ای آرای زیر را صادر کرد:

* باشگاه هوادار لیام امیر رضا به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آئین نامه صدور مجوز باشگاهی (در ۳۳ مورد)، طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی (در ۶ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه مس رفسنجان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در (۱۹ مورد) به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۷ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت ۲۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه تراکتور به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی (در ۴ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۱۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه پیکان تهران به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در (۲۴ مورد) باید ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۹ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۲۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه ملوان بندرانزلی به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A در (۲۹ مورد) به جریمه نقدی ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۱۰ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه صنعت نفت آبادان به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A در (۳۵ مورد) باید ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. همچنین به دلیل و عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۱۰ مورد) باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است

* باشگاه نساجی مازندران به دلیل و عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۵ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در (۳۵ مورد) باید ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۱۰ مورد) باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه مس کرمان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در (۱۷ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۵ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه استقلال به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۱۴ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شد. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه آلومینیوم اراک به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آئین نامه صدور مجوز باشگاهی (۲۹ مورد) باید ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۵ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۹ مورد) باید ۲۷۰ میلیون ریال جریمه پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

* باشگاه ذوب آهن اصفهان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آئین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۱۵ مورد) باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آئین نامه صدور مجوز باشگاهی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

کد خبر ۵۸۲۲۵۹۴
استقلال، پرسپولیس و ۱۲ باشگاه لیگ برتری جریمه شدند

منبع: مــهر
?استقلال، پرسپولیس و ۱۲ باشگاه لیگ برتری جریمه شدند : اخبار استان کرمان – ورزشی