اردوی گروه جهادی انصار الرسول در ساخت سرویس بهداشتی محرومین

گروه جهادی انصار الرسول در راستای کمک به نیازمندان و محرومیت زدایی اقدام به ساخت سرویس بهداشتی و حمام برای نیازمندان نموده است. به گزارش “فت فتو” همزمان با ماه محرم گروه جهادی انصار الرسول در راستای کمک به نیازمندان و محرومیت زدایی اقدام به ساخت سرویس بهداشتی و حمام برای خانواده های نیازمند روستای […]

گروه جهادی انصار الرسول در راستای کمک به نیازمندان و محرومیت زدایی اقدام به ساخت سرویس بهداشتی و حمام برای نیازمندان نموده است.

به گزارش “فت فتو” همزمان با ماه محرم گروه جهادی انصار الرسول در راستای کمک به نیازمندان و محرومیت زدایی اقدام به ساخت سرویس بهداشتی و حمام برای خانواده های نیازمند روستای گلباف نموده است.

انتهای پیام/امیر
اردوی گروه جهادی انصار الرسول در ساخت سرویس بهداشتی محرومین

منبع:آرمـان
? اردوی گروه جهادی انصار الرسول در ساخت سرویس بهداشتی محرومین