ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک شهر به متقاضیان خرید خودروهای وارداتی

به گزارش روابط عمومی بانک شهر، با آغاز فرآیند ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت، مشتریان بانک شهر می‌توانند برای وکالتی کردن حساب خود و شروع فرآیند ثبت‌نام به‌صورت حضوری و غیرحضوری، از خدمات این بانک بهره‌مند شوند. درهمین راستا، مشتریان حقیقی بانک شهر می‌توانند با مراجعه به یکی […]


به گزارش روابط عمومی بانک شهر، با آغاز فرآیند ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت، مشتریان بانک شهر می‌توانند برای وکالتی کردن حساب خود و شروع فرآیند ثبت‌نام به‌صورت حضوری و غیرحضوری، از خدمات این بانک بهره‌مند شوند.
درهمین راستا، مشتریان حقیقی بانک شهر می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب این بانک با ارائه درخواست و تکمیل فرم‌های مربوطه و یا از طریق اینترنت بانک شهر و ورود به بخش بورسار از خدمت فوق بهره مند شوند.
مشتریان گرامی به منظور سهولت در وکالتی کردن حساب خود، می توانند با استفاده از سامانه حساب وکالتی بانک شهر
به آدرس: https://vekalati.shahr-bank.ir ، نسبت به این کار اقدام کنند.


ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک شهر به متقاضیان خرید خودروهای وارداتی

منبع: اصلاحات نیوز
? ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک شهر به متقاضیان خرید خودروهای وارداتی