ادعای عجیب رضا پهلوی: فحاشی به رأی‌دهندگان ایرانی در کشورهای مختلف، کار جمهوری اسلامی است!

رضا پهلوی در گفت‌وگو با صدای امریکا، اظهارات وقیحانه‌ای را در مورد انتخابات در ایران مطرح کرد و از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای نشان دادن نافرمانی مدنی یاد کرد. به گزارش ایران، او در این گفت‌وگو عنوان کرد تحریم یکی از ابزارهای نافرمانی مدنی است. کم‌کم می‌شود هماهنگی وسیع‌تری در کشورهای تأثیرگذار عمده اروپایی […]


رضا پهلوی در گفت‌وگو با صدای امریکا، اظهارات وقیحانه‌ای را در مورد انتخابات در ایران مطرح کرد و از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای نشان دادن نافرمانی مدنی یاد کرد.

به گزارش ایران، او در این گفت‌وگو عنوان کرد تحریم یکی از ابزارهای نافرمانی مدنی است. کم‌کم می‌شود هماهنگی وسیع‌تری در کشورهای تأثیرگذار عمده اروپایی داشت. بخشی از کمپین من این است که ما چگونه می‌توانیم به عنوان جامعه برون‌مرزی تأثیرگذار باشیم و این کشورها را وادار کنیم که تحت همان سیاست‌های فشار حداکثری البته با حمایت‌های حداکثری، فشار بیشتری بیاوریم.

اما پاسخ او به سؤال دیگر مجری برنامه، وقاحت او را بیشتر نمایان کرد. وی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه صدای امریکا که از او پرسید: در جریان رأی‌گیری، سفارتخانه‌ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی صندوق‌های رأی را در نقاط مختلف امریکا و اروپا و سایر کشورها برقرار کردند، اما ایرانیان مخالف هم جلوی آن حوزه‌ها حضور پیدا کردند و اعتراض خود را نشان دادند. در بعضی موارد ویدیوهایی منتشر شد که این رفتارها با افرادی که در این رأی‌گیری شرکت کرده بودند کمی تند و خشونت‌آمیز بوده است. واکنش شما چیست؟ ضمن طفره رفتن از پاسخ به سؤال مجری، آن را کار جمهوری اسلامی دانست و گفت: نباید اصلاً تعجب کرد. این مسائلی است که رژیم راه‌اندازی می‌کند. در عمل این بحران‌ها را ایجاد می‌کند برای اینکه مانع یک همکاری و اتحاد بیشتر بین مخالفین نظام شود.


ادعای عجیب رضا پهلوی: فحاشی به رأی‌دهندگان ایرانی در کشورهای مختلف، کار جمهوری اسلامی است!

منبع: اصلاحات نیوز
? ادعای عجیب رضا پهلوی: فحاشی به رأی‌دهندگان ایرانی در کشورهای مختلف، کار جمهوری اسلامی است!