اختتامیه تنیس روی میز باشگاههای کشور

مراسم اختتامیه سی و دومین دوره لیگ برتر تنیس روی میز باشگاههای کشور و تجلیل از سه المپین پینگ پنگ ایران ،نیما عالمیان ،نوشاد عالمیان و ندا شهسواری ،چهارشنبه ۱۳ تیر۱۴۰۳ ،در عمارت زرین برگزار شد. اختتامیه تنیس روی میز باشگاههای کشور منبع: بــرنا ? اختتامیه تنیس روی میز باشگاههای کشورمراسم اختتامیه سی و دومین دوره لیگ برتر تنیس روی میز باشگاههای کشور و تجلیل از سه المپین پینگ پنگ ایران ،نیما عالمیان ،نوشاد عالمیان و ندا شهسواری ،چهارشنبه ۱۳ تیر۱۴۰۳ ،در عمارت زرین برگزار شد.


اختتامیه تنیس روی میز باشگاههای کشور

منبع: بــرنا
? اختتامیه تنیس روی میز باشگاههای کشور