احسان خادوزی: اعتراف بانک جهانی به بهبود رشد و عدالت در دولت شهید رئیسی

نذیر کرمان: احسان خادوزی، فعال سیاسی، در توییتی به گزارشی از بانک جهانی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی اشاره کرد و نوشت: “در انتهای دولت #شهید_رئیسی، بانک جهانی طی گزارشی به بهبود رشد و عدالت در این دوره اعتراف کرد.” نکات برجسته گزارش بانک جهانی: رشد اقتصادی پایدار: با وجود تحریم‌ها و تنش‌های […]

نذیر کرمان: احسان خادوزی، فعال سیاسی، در توییتی به گزارشی از بانک جهانی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی اشاره کرد و نوشت: “در انتهای دولت #شهید_رئیسی، بانک جهانی طی گزارشی به بهبود رشد و عدالت در این دوره اعتراف کرد.”

نکات برجسته گزارش بانک جهانی:

  • رشد اقتصادی پایدار: با وجود تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، رشد اقتصادی ایران در این دوره “پایدار” بود.
  • کاهش فقر و نابرابری: نرخ فقر ۲.۹ واحد درصد و ضریب جینی ۱ واحد درصد کاهش یافت.
  • خروج افراد از زیر خط فقر: ۶.۵ میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شدند.
  • چشم‌انداز مثبت: چشم‌انداز اقتصادی ایران برای آینده مثبت است.

توییت خادوزی در تایید عملکرد دولت شهید رئیسی

توییت خادوزی در واقع تاییدی بر عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی است. این توییت نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های متعدد، دولت رئیسی در زمینه رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود معیشت مردم گام‌های موثری برداشته است.

هشتگ‌ها:

#شهید_رئیسی #دولت_رئیسی #رشد_اقتصادی #کاهش_فقر #عدالت #بانک_جهانی #نذیر_کرمان

لینک‌های مرتبط:

در دولت سیزدهم ۶.۵ میلیون نفر از زیرخط فقر خارج شدند

منبع: بــرنا
? در دولت سیزدهم ۶.۵ میلیون نفر از زیرخط فقر خارج شدند