اجرای رزمایش گروه‌های جهادی بسیج در شهر اندوهجرد

رزمایش گروه‌های جهادی بسیج در شهر اندوهجرد کرمان در حال برگزاری است. به گزارش سرویس اقتصادی نذیر کرمان؛ رزمایش گروه‌های جهادی بسیج در شهر اندوهجرد کرمان در حال برگزاری است. این رزمایش روز گذشته هم‌زمان با سراسر کشور و با حضور سردار کفیل مسئول مرکز راهبردی اقشار بسیج آغاز شد. انتهای خبر/کارگرزاده  اجرای رزمایش گروه‌های جهادی بسیج […]

رزمایش گروه‌های جهادی بسیج در شهر اندوهجرد کرمان در حال برگزاری است.

به گزارش سرویس اقتصادی نذیر کرمان؛ رزمایش گروه‌های جهادی بسیج در شهر اندوهجرد کرمان در حال برگزاری است.

این رزمایش روز گذشته هم‌زمان با سراسر کشور و با حضور سردار کفیل مسئول مرکز راهبردی اقشار بسیج آغاز شد.
انتهای خبر/کارگرزاده 
اجرای رزمایش گروه‌های جهادی بسیج در شهر اندوهجرد

منبع:آرمـان
? اجرای رزمایش گروه‌های جهادی بسیج در شهر اندوهجرد