آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان در حسینیه ثارالله کرمان

فت فتو- کرمان- آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در حسینیه ثارالله کرمان در محیط باز برگزار شد. منبع:ایرنـا ? آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان در حسینیه ثارالله کرمان


فت فتو- کرمان- آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در حسینیه ثارالله کرمان در محیط باز برگزار شد.منبع:ایرنـا
? آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان در حسینیه ثارالله کرمان