آیین سنتی مذهبی تعزیه‌خوانی در روستای ده‌زیار کرمان

فت فتو/کرمان آیین سنتی مذهبی تعزیه‌خوانی همزمان با تاسوعای حسینی در روستای ده‌زیار خاستگاه تعزیه استان کرمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد.در این مراسم هنرمندان حسینی هیئت تعزیه‌خوانی حضرت ابوالفضل(ع) روستای ده‌زیار مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) را شبیه‌خوانی کردند. منبع:ایـسنا ? آیین سنتی مذهبی تعزیه‌خوانی […]

فت فتو/کرمان آیین سنتی مذهبی تعزیه‌خوانی همزمان با تاسوعای حسینی در روستای ده‌زیار خاستگاه تعزیه استان کرمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد.در این مراسم هنرمندان حسینی هیئت تعزیه‌خوانی حضرت ابوالفضل(ع) روستای ده‌زیار مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) را شبیه‌خوانی کردند.منبع:ایـسنا
? آیین سنتی مذهبی تعزیه‌خوانی در روستای ده‌زیار کرمان