آیت الله اعرافی: حضور مردم در انتخابات تشریفاتی نیست

آیت الله اعرافی در دیدار با اهلی رسانه و فعالان فضای مجازی گفت: حضور مردم در انتخابات تشریفاتی نیست. آیت الله اعرافی: حضور مردم در انتخابات تشریفاتی نیست منبع: بــرنا ? آیت الله اعرافی: حضور مردم در انتخابات تشریفاتی نیست


آیت الله اعرافی در دیدار با اهلی رسانه و فعالان فضای مجازی گفت: حضور مردم در انتخابات تشریفاتی نیست.
آیت الله اعرافی: حضور مردم در انتخابات تشریفاتی نیست

منبع: بــرنا
? آیت الله اعرافی: حضور مردم در انتخابات تشریفاتی نیست