آخرین وضعیت تامین گاز گلخانه‌داران جنوب استان

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت:«گلخانه‌دارانی که در منطقۀ سبز قرار دارند در صورتی که از شرکت گاز امتیاز بگیرند و با شرکت‌های پیمانکار هم قرارداد ببندند،در یک فرآیند مشخص،می‌توانند امسال سهمیۀ سوخت مایع بگیرند». پیمان نامور اظهار کرد:«سوخت بر اساس استاندارد و شیوه‌ای که ستاد سوخت شهرستان […]

فردای‌کرمان گروه اقتصاد: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت:«گلخانه‌دارانی که در منطقۀ سبز قرار دارند در صورتی که از شرکت گاز امتیاز بگیرند و با شرکت‌های پیمانکار هم قرارداد ببندند،در یک فرآیند مشخص،می‌توانند امسال سهمیۀ سوخت مایع بگیرند».

پیمان نامور اظهار کرد:«سوخت بر اساس استاندارد و شیوه‌ای که ستاد سوخت شهرستان تعیین کرده است به گلخانه‌ها داده می‌شود».

وی افزود:«امسال استانداری کرمان به‌صورت جدی ایستاده است و تاکید دارد به گلخانه‌هایی که شرکت گاز تایید کرده در منطقۀ سبز قرار دارند و می‌توانند گاز به آن‌ها بدهند،سوخت داده نشود».

نامور ادامه داد:«با این حال متاسفانه تاکنون تعداد اندکی از گلخانه‌داران به سمت گازکشی رفته‌اند و بخش عمدۀ آنان این کار را انجام نداده‌اند که امسال (در مدت زمان باقیمانده تا فصل سرد) هم نمی‌توانند تا قبل از زمان دریافت سوخت،لوله‌کشی را انجام دهند».

وی اضافه کرد:«به همین دلیل در نشست ستاد سوخت استان و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا مقرر شد که گلخانه‌داران از شرکت گاز امتیاز بگیرند و با شرکت‌های پیمانکار هم قرارداد ببندند،بعد از آن برای انجام لوله‌کشی در مدت زمان مشخص،می‌توانند سهمیۀ سوخت امسال را بگیرند».

به گزارش فردای‌کرمان به نقل از نذیر کرمان کرمان،معاون جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار کرد:«در مجموع و براساس مصوبات کارگروه،شرکت گاز از طریق سامانۀ سدف باید تایید کند تا گلخانه‌ها بتوانند سوخت دریافت کنند که برای گلخانه‌های در منطقۀ سبز این تایید انجام نمی‌شود».

وی افزود:«برای گلخانه‌هایی که در منطقۀ سبز نیستند هم طبق روال ستاد سوخت در شهرستان سوخت دریافت می‌کنند». / الف
آخرین وضعیت تامین گاز گلخانه‌داران جنوب استان

منبع:خبر کرمان
?

آخرین وضعیت تامین گاز گلخانه‌داران جنوب استان

:اخبار استان کرمان – اقتصادی